© Irma van Middelkoop
© Irma van Middelkoop

De milieuvergunning van het circuit is uitgegeven door de provincie Noord-Holland. Binnen de huidige milieuvergunning mogen er 365 dagen per kalenderjaar race-activiteiten plaatsvinden op het circuit van Zandvoort. Wel geldt er een limiet voor het aantal dagen waarop de geluidsnormen mogen worden overschreden. Het circuit blijft met de Dutch Grand Prix binnen het maximaal aantal dagen waarvoor ontheffing van geluidsnormen geldt, doordat andere evenementen opgaan in het Formule 1 programma of verdwijnen.