© Irma van Middelkoop
© Irma van Middelkoop

Ja, de hulpdiensten kunnen Zandvoort altijd in en uit en kunnen hiervoor gebruikmaken van de route via de Zeeweg om extra snel te kunnen handelen.

Nood- en hulpdiensten beoordelen de plannen voor calamiteiten en veiligheid van het evenement op bereikbaarheid, zodat er bij ongelukken en calamiteiten adequaat gehandeld kan worden.

De nood- en hulpdiensten zijn rondom het evenement aanwezig en er wordt gezorgd voor voldoende calamiteitenroutes.