© Irma van Middelkoop
© Irma van Middelkoop

De regels over het plaatsen van uitstallingen of reclameborden in de openbare ruimte zijn hetzelfde als altijd. Ook tijdens de Formule 1 periode wordt geen uitzondering gemaakt op het geldende verbod.

Het is niet toegestaan, onder artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening, om zomaar voorwerpen te plaatsen binnen de openbare ruimte.

Dit kan niet gedaan worden als "het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats; of het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand."

In de praktijk maakt dit dat u niet zomaar uw uitstalling of reclamebord op straat kunt plaatsen.