© Irma van Middelkoop
© Irma van Middelkoop

Zoals bij veel grote evenementen, kan er ook rondom de Dutch Grand Prix hinder worden ondervonden door geluidsoverlast. Niet alleen van de racende auto’s, maar ook bijvoorbeeld door extra bezoekers of de side-events. Tijdens het evenement moet de organisator permanent monitoren of het geluid niet de gestelde normen overschrijdt. De gegevens hiervan kunnen te allen tijde ingezien worden door de toezichthouders van de gemeente.

Daarnaast voert de Omgevingsdienst IJmond metingen en controles uit. Als het geluid de normen overstijgt en de organisator hier niet zelf op ingrijpt, kan de gemeente aanwijzingen geven om alsnog bij te sturen.