© Irma van Middelkoop
© Irma van Middelkoop

De gemeente, organisatoren, de politie en andere hulp- en veiligheidsdiensten nemen zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen. Eventuele verdachte situaties kunnen gemeld worden bij de politie (0900 - 8844). In geval van levensbedreigende situaties belt u 112.

In geval van urgente handhavingszaken belt u tussen 08:00 uur en 23:00 uur de meldkamer van de afdeling Veiligheid & Handhaving (gemeente Zandvoort) via 023 – 511 4950.