© Irma van Middelkoop
© Irma van Middelkoop

In 2014 is het bevoegd gezag van omgevingsvergunningen, waaronder de geluidsvergunning onderdeel milieu (inclusief geluid) door een wetswijziging overgegaan naar het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort. Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) doet namens, en onder verantwoording van, de gemeente Zandvoort de verstrekking, handhaving en controle van omgevingsvergunningen (waaronder de geluidsvergunning).